Yapısal Sistemlerin Titreşimlerinin Bulanık Mantıklı Kontrolü


GÜÇLÜ R.

11.Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu