Alglerle biyoyakıt üretiminde atıksuyun kullanımı


Başak S., Özgün D., ÇINAR Ö.

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01 Eylül 2013