Synthesis of Nano BaTiO3 by Wet Chemistry Method


Avcıata O.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.19, pp.265-271, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.265-271

Abstract

Pb including piezoelectric ceramic materials are widely used because of their very high electircal properties. However, since lead is harmful to human health, these materials are increasingly avoided and this increases the importance of lead-free piezoelectric ceramic material research. BaTiO3 is one of the topics studied on these lead-free piezoelectric ceramics. In this study, it is aimed to synthesize BaTiO3 piezoelectric ceramic material by wet chemistry method. The synthesized nano BaTiO3 powder was analyzed by XRD, SEM and FT-IR devices. 

Kurşun bazlı seramik piezoelektrik malzemeler üstün elektriksel özelliklerinden dolayı yaygın olarak kullanılırlar. Fakat kurşun insan sağlığına zarar verdiği için bu malzemelerden gittikçe kaçınılmakta ve bu durum kurşun içermeyen piezoelektrik seramik malzeme araştırmaların önemini artırmaktadır. BaTiO3 bu kurşun içermeyen piezoelektrik seramiklerden üzerinde çalışılan konulardan biridir. Bu çalışmada BaTiO3 piezoelektrik seramik malzemesinin yaş kimya yöntemi ile sentezlenmesi hedeflenmiştir. Sentezlen nano BaTiO3 tozunun analizleri XRD, SEM ve FT-IR cihazlarıyla yapılmıştır.