Nüfus İle Kişi Başına Düşen GSYH İlişkisi: Türkiye’nin 2000’li Yıllarının Değerlendirmesi


Oğuztimur S.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.2, pp.733-760, 2023 (Peer-Reviewed Journal)