Koruma Sorunsalına İlişkin Kuramsal Bir Değerlendirme Kurumsalcı Alan Yönetimi ve Çoğulcu Aktör Ağ Teorisi Yaklaşımların Karşılaştırılması


SEÇİLMİŞLER T., YENEN Z.

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.375-384, 2011 (Peer-Reviewed Journal)