Enerji üretiminde lignoselülozik maddelerin kullanımı ve piroliz yöntemi ile bio-yağ üretimi


Ertaş M., Alma M. H. , Fidan S., ÇINAR Ö.

Biyoenerji 2004 Sempozyumu, 01 Ekim 2004