N-1-Pirenilmaleimid (PM) İle Bazik pH’da Modifiye Edilmiş “Sığır Serum Albümin (Bovine Serum Albumin, BSA)”inin Floresans Özelliklerinin Zaman Ayrımlı Spektroflorometre ile İncelenmesi


ÖZYİĞİT İ. E.

XXII. Ulusal Kimya Kongresi