Türkçe 1 Sınıf Ders Kitabının Resim Metin İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Baş B., İnan Yıldız F.

International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, no.1, pp.230-241, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.15345/iojes.2015.01.019
  • Journal Name: International Online Journal of Educational Sciences
  • Journal Indexes: IBZ Online, EBSCO Education Source, Education Abstracts, Educational research abstracts (ERA), ERIC (Education Resources Information Center)
  • Page Numbers: pp.230-241
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Türkçe dersi, okuma-yazma öğretimi sürecinden ortaokulun son sınıfına kadar, belirlenen kazanımlar doğrultusunda dil gelişimi sürecinin örgün eğitimde üzerine yerleştirildiği en temel basamaktır. Bu süreçte Türkçe ders kitaplarının dört temel dil becerisini kazandırmada ve geliştirmede en öncül materyal olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Türkçe ders kitapları, her ne kadar ülkemizdeki öğretim programlarında ölçüt alınan yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlansa da, ulaşılması hedeflenen kazanımlar göz önüne alındığında, kitapların eğitsel yönünde farklı sorunları olduğu yapılan birçok çalışmada ortaya konmuştur. Ders kitaplarının önemli eğitsel özelliklerinden biri de metinlerle birlikte kullanılan görsellerdir. Bu çalışmada 2013-2014 eğitim-öğretim yılında okutulan Zambak Yayınevine ait ilkokul 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’ndaki metinlerle görsellerin resim-metin ilişkisi açısından değerlendirmesi yapılmıştır. Betimsel bir çalışma olan araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Metinde kullanılan görsel sayısı, görsellerin metinde konumlandırılma şekli, kullanılan renkler ve renklerin çocuğa göreliği, resim-metin ilişkisi kategorilerine bakılarak değerlendirilmeler yapılmıştır. Çalışmada incelenen 56 görselden sadece 18 tanesinde resim-metin ilişkisi yeterli düzeyde bulunmuştur. Görsellerin 26 tanesi resim-metin ilişkisi açısından yeterli değildir. 12 tanesinde ise ilişkinin kısmen yeterli olduğu tespit edilmiştir.