İmar Uygulamasında (3194/18) Değer Esası, Maliyet Karşılama ve Değer Kazanımı


Creative Commons License

YILMAZ A., DEMİR H.

Türkiye 16. Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Turkey, 03 May 2017 - 06 May 1917

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The necessity of realizing value-based land readjustment in our country comes to the fore to provide different purposes in the policy documents. However, when the proposed law prepared for this purpose is examined, it is not possible for the state to achieve the goals and objectives set out in different policy documents. In this context, the draft law does not provide a holistic approach for the use of valuebase, cost-covering and value-adding tools in land readjustment. However value-based implementation of land readjustment is very important not only for to determine the deduction based on the determined value increase and to provide justice among the owners, but also to support the financing with cost-recovery methods, to capture the value increase through value capturing tools, to prevent land speculation and to ensure social housing. For this reason, in this study; value-base, cost-recovery and value capture in land readjustment is examined based on the aims and objectives set out in the policy documents.

Ülkemizde imar uygulamasının değer esaslı olarak gerçekleştirilmesi gerekliliği, politika belgelerinde, farklı amaçları sağlamak üzere gündeme gelmektedir. Ancak bu amaçla hazırlanan yasa tasarısı incelendiğinde kamunun farklı politika belgelerinde ortaya koyduğu amaçların ve hedeflerin gerçekleşmesi mümkün gözükmemektedir. Bu kapsamda yasa tasarısı, imar uygulamasında değer esasının, maliyet karşılama ve değer kazanım araçlarının kullanılması bakımından bütüncül bir yaklaşım üretememektedir. Oysa imar uygulamasının değer esaslı olarak yürütülmesi, kesinti miktarının tespit edilen değer artışlarına özgülenmesi ve malikler arasında adaletin sağlanması haricinde; uygulama finansmanının maliyet karşılama yöntemleriyle desteklenmesi, değer kazanım yöntemleriyle değer artışının kamu tarafından edinimi, arsa spekülasyonunun önlenmesi ve sosyal konut üretiminin sağlanması gibi birçok farklı konu bakımından çok önemlidir. Bu sebeple bu çalışmada kamunun politika belgelerinde ortaya koyduğu amaç ve hedefler doğrultusunda imar uygulamasında değer esası, maliyet karşılama ve değer kazanımı konuları irdelenmiştir