Ali Şir Nevâyi’nin Şeyh San’an Destanında Çağatayca ve Oğuzca Dil Unsurları


MERHAN A., Tekin E.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)