Ali Şir Nevâyi’nin Şeyh San’an Destanında Çağatayca ve Oğuzca Dil Unsurları


MERHAN A. , Tekin E.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2016 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi