Kalamitik Yapı Üzerindeki Dallanmış Yan Zincirlerin Mesogeniteye Etkisi


BİLGİN ERAN B.

XXV. Ulusal Kimya Kongresi