Larisa, Different Lives Different Colours


Öztürk F.

The Architectural Stone Elements, Turgut Saner,Ilgın Külekçi,Ö. Emre Öncü, Editör, İTÜ Vakfi Yayınları, İstanbul, ss.68-72, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayın Evi: İTÜ Vakfi Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayısı: ss.68-72
  • Editörler: Turgut Saner,Ilgın Külekçi,Ö. Emre Öncü, Editör

Özet

20. yüzyılın başındaki Larisa kazılarında bulunan ve İzmir Arkeoloji Müzesi’nde korunan on iki adet taş mimari eser ile halen Larisa’da, alanda duran sekiz adet parçaya ele alınmıştır. Çalışmanın temel amacı, ana kazı yayınında (1940) ilk bilgileri yer alan bu eserlerin, güncel yayınlar ve belgeleme çalışması doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi, eserler için tarihleme ve restitüsyon önerileri geliştirilmesi olmuştur.

İncelenen eserlerden müzede korunanlar; iki adet İyon sütun başlığı parçası, yedi parçalık pilaster başlıkları grubu, bir adet İyon ve Lesbos yaprak dizili parça, bir adet arşitrav bloku, bir adet dişli friz bloku ve bir adet geisondan oluşmaktadır. Larisa’da, alanda duran öğeler ise altı parçalık geison grubu, bir adet İyon yaprak dizisi fragmanı ile Lesbos yaprak dizili bir blok parçasıdır.