Yükselen Hava Akımlı Rüzgar Türbinleri


ÖZDAMAR A.

II. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu