Alın Levhalı Bulonlu Kolon-Kiriş Birleşiminin Çevrimsel Yükleme Altında Deneysel Çalışması


YILMAZ O., BEKİROĞLU S., ALEMDAR F. , ARSLAN G., SEVİM B. , AYVAZ Y.

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 - 13 Ekim 2017