Digital Comics Design for Values Education: "Mysterious Labyrinth"


Keskin A., İlhan G. O.

İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.250-264, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Values are indispensable for the survival of societies. Teaching values to individuals is very important for the existence and peace of societies. Values are conveyed and taught in many different ways. One of them and the main one is education. When the education programs in Turkey are examined, it is seen that the Social Studies curriculum has an important mission in terms of values. The aim of this study is to design digital comic material to teach values in Social Studies course. The educational comics developed to help value teaching in the study were prepared with the Web 2.0 tool called 'Pixton'. There are 48 frames in total in the designed educational comics. What is described in the educational comics is that the adventures of the students in a classroom that started in the school corridor continue in the classroom and end with an instructive school trip to the mysterious labyrinth. Through that educational comics prepared for values education is aimed to develop a material that will enable students to learn about the values in the curriculum and the values included in the comics, to associate them with daily life, and to comprehend the importance of values

Değerler toplumların varlığını sürdürmesi için değişilmezleridir. Değerlerin bireylere öğretimi toplumların varlığı ve huzuru için oldukça önemlidir. Birçok farklı yolla değerler aktarılır ve öğretilir. Bunlardan birisi ve başlıcası da eğitimdir. Türkiye’de öğretim programları incelendiğinde Sosyal bilgiler dersi programının değerler açısından önemli bir misyona sahip olduğu görülür. Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler dersinde değerlerin öğretimine yönelik dijital çizgi roman materyali tasarlamaktır. Çalışmada değer öğretimine yardımcı olması için geliştirilen eğitici çizgi roman ‘Pixton’ adlı Web 2.0 aracıyla hazırlanmıştır. Tasarlanan eğitici çizgi romanda toplam 48 tane kare bulunmaktadır. Eğitici çizgi romanda anlatılan, bir sınıfta yer alan öğrencilerin okul koridorunda başlayan maceralarının sınıfta devam ederek gizemli labirente düzenlenen öğretici okul gezisi ile sona ermesidir. Değerler eğitimi amacıyla hazırlanan bu eğitici çizgi roman sayesinde öğrencilerin öğretim programındaki değerler ve çizgi romanda yer verilen değerler hakkında bilgi edinebilmeleri, günlük yaşamla ilişkilendirebilmeleri, değerlerin önemini kavrayabilmelerine yönelik bir materyal geliştirme hedeflenmektedir.