Toxoplasma gondii'nin In Vivo ve In Vitro Kültürde Çoğaltma Yöntemlerinin İncelenmesi


Gözütok K., ÇAKIR KOÇ R.

18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri