TAZMİNAT


Akgün M.

İSTANBUL 3.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, pp.4, İstanbul, 2015

 • Publication Type: Expert Report / Expert Report
 • Publication Date: 2015
 • City: İstanbul
 • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Sayın Mahkemenizde taraflar arasında yargılaması yapılmakta olan TAZMİNAT davasının yargılamasının yapıldığı duruşmasında alınan karar ile tarafımıza tevdi edilen; Dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak;

 • Davalının davacıya sattığı emtia ile ilgili bir standart olup olmadığı, bu konuda bir standart var ise emtianın bu standartta uygun olup olmadığı,
 • Eğer bir standart yok ise, davacının yayınladığı Teknik Bülten de belirtilen emülsiyon özellikleri tanıtım ve kullanım kısmındaki ürüne ait vasıflar dikkate alınarak davacıya satılan emtianın bu niteliklere uygun olup olmadığı,
 •  Ürünün kullanım yerlerinin neler olabileceği, sadece içme suyu borularının kaplamasında mı kullanılacak şekilde imal edildiği yoksa başka kullanım alanlarının olup olmadığı,
 • Davacıya satılan emtianın ayıplı olup olmadığı, ayıplı ise ayıbın niteliği (açık veya gizli ayıp),
 • Davalının üründeki ayıp nedeni ile davacıyı iğfal edip etmediği, iğfal edildiği sonucuna ulaşır ise, iğfal olarak değerlendirilen eylemlerin neler olduğu,
 • Davacının TTK. nun 25. Maddesindeki sürelere riayet edip etmediği,
 • Ürün nedeni ile davacının davalıdan tazminat isteme hakkının olup olmadığı konuları açıklığa kavuşulması için dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş ve resen bilirkişi olarak atanmış olmamız üzerine, dava dosyası hakkında elde ettiğimiz bilgiler aşağıda savcılığınıza arz edilmiştir.