MR Damperli Yarı-aktif Taşıt Modelinin Bulanık Mantık Tabanlı Kontrolü


GÜÇLÜ R. , Çetin Ş.

TOK’13 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text