Experimental Evaluation of Strength Properties of Fiber/Epoxy Laminated Composites in the Light of Different Parameters


Creative Commons License

Yüncüoğlu E. U., İnce S. T.

Firat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.33, no.1, pp.243-249, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Firat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.243-249
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Fiber/epoxy composites are widely used in engineering structures due to their durability and lightness. How the strength of the material changes in various situations such as the fiber type, the number of layers, the angle it will be subjected to loading, the loading rate is important for the designers to choose the composite material. In this study, a full factorial experimental design was established in the light of these parameters and the cross effects of the parameters on each other were evaluated in terms of tensile stress, strain and absorbed energy, and useful results and observations were obtained for designers. Although the orientation angle of the fibers is very effective on the strength, it changes the strength differently at various thicknesses, different speeds and fiber types. In this respect, it can be stated that the parameters affect each other.

Mühendislik yapılarında fiber/epoksi kompozitler,dayanıklılık ve hafifliği nedeniyle yaygınca kullanılmaktadır. Tasarımcılar açısından kompozit malzemenin seçimi için fiber tipi, katman sayısı,yüklemeye maruz kalacağı açı, yükleme hızı gibi çeşitli durumlarda malzemenin mukavemetinin nasıl değiştiği önemlidir. Bu çalışmada, bu parametreler ışığında tam faktöriyel bir deney tasarımı kurulmuş ve parametrelerin birbirleri üzerindeki çapraz etkileri;maksimum çekmegerilmesi, birim şekil değiştirmeve yapı tarafından depo edilenenerji açısından değerlendirilerek tasarımcılar için kullanışlı sonuçlar ve gözlemler elde edilmiştir.Fiberlerin yönelim açısı mukavemet üzerinde çok etkili olsa da; değişikkalınlıklarda, hızlarda ve fiber tiplerinde farklı oranlarda mukavemeti değiştirmektedir. Bu açıdan bahsedilen parametrelerinbirbirlerini çapraz olarak etkilediği söylenebilir.