OPINIONS OF TURKISH STUDENTS LIVING IN GERMANY REGARDING TURKISH AS A HERITAGE LANGUAGE


Creative Commons License

Tekin E., Sallabaş M. E.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.32, pp.165-175, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Heritage language has recently been an area that has attracted the attention of educators, and various studies have been started in countries to ensure that individuals with a heritage language do not forget, develop and even learn this language. Heritage language is an important issue in the field of education and researches show why it is important and how it can be developed. The aim of this research is to reveal the position of Turkish as a heritage language in the German education system, the deficiencies and needs of students in Turkish, based on the experiences and opinions of Turkish students living in Germany. Turks immigrated to Germany for various reasons, and the children of the immigrants mostly learned Turkish first while they were born and raised there. The child, who learns Turkish at home, starts to learn German as he lives in Germany. Over time, German may become more dominant as all their education is only in German and they hear more German. The study has been designed as a qualitative research. A semi-structured interview form developed by the researcher was used as a data collection tool. Interviews were held with seven students who came to Yildiz Technical University to study with the Erasmus+ program. Participants have studied German throughout their school life. They expressed their opinions on how they learned Turkish, what they thought about Turkish, what they did for Turkish, and what was done in the Turkish course they took as an elective course in Germany. As a result of the research, the benefits of knowing and developing the heritage language as well as other languages, the deficiencies in this subject were determined according to the students' views and literature review.

Keywords: Germany, Heritage Language, Turkish as a Heritage Language, Erasmus+, Turkish students, Opinions.

Miras dil, son zamanlarda eğitimcilerin dikkatini çeken bir alan olmuştur ve miras dile sahip bireylerin bu dili unutmamaları, geliştirmeleri ve hatta öğrenmeleri için ülkelerde çeşitli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Miras dil, eğitim alanında önemli bir konudur ve yapılan araştırmalar ile neden önemli olduğu, nasıl geliştirileceği ispatlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı da, Almanya’da yaşayan Türk öğrencilerin deneyim ve görüşlerinden hareketle miras dil olarak Türkçenin Alman eğitim sistemindeki konumunu, öğrencilerin Türkçedeki eksiklerini ve ihtiyaçlarını açığı çıkarmaktır. Türkler Almanya’ya çeşitli sebeplerle göç etmiştir ve göç edenlerin çocukları Almanya’da doğup büyürken çoğunlukla ilk önce Türkçe öğrenmişlerdir. Ev ortamında Türkçe edinen çocuk Almanya’da yaşadığı için Almancayı da edinmeye başlar. Zamanla tüm eğitimleri sadece Almanca olduğu için ve daha çok Almanca duydukları için Almanca daha baskın bir hâle gelebilir. Çalışma nitel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Erasmus+ programı ile eğitim görmeye gelmiş yedi öğrenci ile görüşmeler yapılmıştır. Katılımcılar okul hayatları boyunca Almanca eğitim görmüşlerdir. Türkçeyi nasıl öğrendiklerini, Türkçe hakkında neler düşündüklerini, Türkçe için neler yaptıklarını ve Almanya’da seçmeli ders olarak aldıkları Türkçe dersinde neler yapıldığı hakkındaki görüşlerini bildirmişlerdir. Araştırma sonucunda başka dillerin yanı sıra miras dilini bilmenin ve geliştirmenin faydaları, bu konudaki eksiklikler, öğrencilerin görüşlerine ve literatür taramasına göre tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Almanya, Miras Dil, Miras dil Türkçe, Erasmus +, Türk öğrenciler, Görüşler.