Teknolojik Yeniliklerin İşletme Yöneticiliğine Etkileri


CAN E.

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.1, no.5, pp.17-21, 1996 (Scopus)