Trakya Bölgesinde Kültürel Etkileşim Çerçevesinde Yunan Sanatçı Syni Anastasiadi ve Sanat Galerisi (SYNI) Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Boyraz B.

SOSYAL, BEŞERİ ve İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.2, pp.398-411, 2019 (Peer-Reviewed Journal)