Bilgisayar ve Telekom Sektörleri Ürün Grupları Üzerine Bir Uygulama


Yıldız D., Uçan A.

1st International Applied Statistics Conference (UYIK-2020), Ankara, Turkey, 1 - 04 October 2020, vol.1, no.1, pp.102-114

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.102-114
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Çok boyutlu ölçekleme (ÇBÖ) analizinin kullanımını konu alan bu çalışma, ÇBÖ analizinin teorik zeminde incelenmesi, bilgisayar ve telekom sektörlerinin temel ürün gruplarının, örneklem olarak seçilen teknoloji marketlerinin 2019 satış adetlerinin ürün,bölge ve markasal dağılımları hakkında örneklendirme olmak üzere üç temel amaca hizmet etmeye çalışmaktadır. Bu çalışma sonucunda sektör bazında en çok satılan ürün gruplarını belirleyip, bölgesel ÇBÖ analizi çıktıları, işletmelere gerek rekabet yarışında ayrıcalıklı bir konum kazanmada gerekse pazardaki boşlukları tespit ederek, bu boşluklarda da konumlanabilme hakkında bakış açıları kazandırabilecektir. Marka ÇBÖ analizi çıktıları ile hangi marka ve ürün grubunun diğerlerine göre daha fazla satış adeti olduğu belirlenmeye çalışılacaktır. Benzer ve farklı markaları konumlandırmaya yardımcı olabilecektir. (Marka gizliliğinden dolayı analiz boyunca marka isimleri gizli tutulacaktır). Anahtar kelimeler: Konumlandırma, çok boyutlu ölçekleme, marka, bölge, ürün