Akıllı Ulaştırma Sistemleri ve Türkiyedeki Uygulamalar


Creative Commons License

Yardım M. S., Akyıldız G.

6. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 May 2005, pp.405-414

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.405-414
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems  (ITS) which is an important item of transportation engineering and to draw attention of authorities to the potential working areas of ITS. In this scope, the historical development and the technical infrastructure of ITS will be represented. After giving information about the development of ITS in the world, some proposals will be offered about the applications of ITS in Turkey.

Bu çalışmanın amacı, son yıllarda ulaştırma mühendisliği alanında önemli bir gündem oluşturan Akıllı Ulaştırma Sistemleri (Intelligent Transportation Systems) hakkında bilgi aktarmak ve konunun Türkiye açısından önemini vurgulayarak, potansiyel çalışma alanlarına ilgililerin dikkatini çekmektir. Bu kapsamda Akıllı Ulaştırma Sistemlerine (AUS), tarihi gelişim süreci içinde kısaca değinildikten sonra konunun teknik altyapısı üzerinde durulacaktır. Dünyadaki çeşitli uygulamalarla beraber Türkiye’deki durum ortaya konulduktan sonra bazı önerilerde bulunulacaktır.