LGS Sınavındaki Beceri Temelli Matematik Sorularına Yönelik Öğretmen Görüşleri


Tortop F., Cumalı A., Çelenli M., TAŞPINAR ŞENER Z.

Erciyes Journal of Education, vol.6, no.2, pp.99-126, 2022 (Peer-Reviewed Journal)