PAZAR ÇALKANTISI VE TEKNOLOJİK ÖĞRENME İLİŞKİSİ


Keskin H., Mavuş A.

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar) 2019 , Kocaeli, Turkey, 7 - 10 May 2019, pp.846-850

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.846-850
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Pazar çalkantısı, bir firmanın mevcut pazar bilgisinin hızla eskimesine neden olan müşteri tercihindeki değişimi ifade etmektedir. Firmaların çalkantılı ortamlarda bilgiyi araması ve işlemesi kısıtlı bir şekilde gerçekleşmektedir.  Bilgi ediniminin zorlaştığı çalkantılı ortamlardan sıyrılabilmek için firmaların değişen çevre koşullarına uyum sağlayacak iç ve dış bilgi kaynaklarına göre hareket etmesi, entegre olması ve bu kaynakları özümsemesi gerekmektedir. Tam bu noktada bize yardımcı olabilecek teknolojik öğrenme süreci karşımıza çıkmaktadır. Teknolojik öğrenme firmaların problem çözmede ihtiyaç duyduğu yaratıcı bilginin ve teknolojinin firma dışındaki kaynaklardan özümseyerek, etkili bir şekilde kullanıp zamana ve ortam koşullarına göre uyarlayabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Teknolojik öğrenme teknolojiyi yeniden yapılandırarak firmaların teknolojik yenilik kapasitelerini arttırmaktadır ve firmalara rekabet avantajı sağlamaktadır. Buradan hareketle firmalar, çalkantılı pazar ortamlarında değişen müşteri tercihlerine teknolojik öğrenmenin sağladığı süreçler ile cevap verebilmektedirler. Bu durumda; pazar çalkantısı teknolojik öğrenmeyi teşvik etmektedir. Firmalar bu konuda daha fazla yenilikçi olmalı ve teknolojik öğrenmenin getirdiği rekabet avantajından faydalanmalıdır. Bu bağlamda bu çalışma, pazar çalkantısı ve teknolojik öğrenme arasındaki ilişkinin araştırılması üzerine yoğunlaşmaktadır.