Klasik Yöntemle Üretilmiş Kontrol Noktalarının Poligon Noktaları GPS Koordinatları ile Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Uygulama


PIRTI A.

Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Jeodezi ve Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2005 (Peer-Reviewed Journal)