Trafik Kazalarının Nedenlerin ve Sonçları Arasındaki İlişkinin TOPSIS ve AHP Yöntemleri Kullanılarak Analizi ve Değerlendirilmesi


Alp S., Engin T.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.10, no.19, pp.65-87, 2011 (Peer-Reviewed Journal)