Elektrik İletim Kablolarının Çelik Direklerin Dinamik Karakteristiklerine Etkisinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi


BAYRAKTAR A., ALTUNIŞIK A. C. , TÜRKER T., SEVİM B.

2. Çelik Yapılar Ulusal Sempozyumu, Turkey, 10 May 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey