Teknoloji Destekli Oyunlaştırma Çalışmaları ve Bir Örnek Yazılımın Geliştirilmesi


KOCAAĞA B., KERT S. B.

I. Uluslararası Uzaktan EğitimAraştırmaları Konferansı, 26 - 28 Mayıs 2016