Farklı zincir uzunluklarina sahip alkilleyici ajanlarla Poli(4-Vinilpiridin-ko-N-Vinil Pirolidon) kopolimerlerinin kuarternizasyonu ve antibakteriyel uygulamaları


Gökkaya D., Topuzoğulları M., ÖZMEN M. M. , Arasoğlu T., Trabzonlu K., Abdurrahmanoğlu S.

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), 28 - 29 Haziran 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri