Farklı zincir uzunluklarina sahip alkilleyici ajanlarla Poli(4-Vinilpiridin-ko-N-Vinil Pirolidon) kopolimerlerinin kuarternizasyonu ve antibakteriyel uygulamaları


Gökkaya D., Topuzoğulları M., ÖZMEN M. M., Arasoğlu T., Trabzonlu K., Abdurrahmanoğlu S.

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), 28 - 29 June 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes