Kompost Ürünü ve Aerobik Stabilize Edilmiş Katı Atıkların Fitotoksisite ve Hijyen Kalitesi Bakımından Değerlendirilmesi


VARANK G., DEMİR A. , BİLGİLİ M. S. , AKKAYA E. , ÖZKAYA B.

Türkiye’xxde Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu V, Turkey, 11 - 12 May 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey