Economic Perspective to the Preservation of Cultural Heritage: A Critical Review of the Literature


Creative Commons License

Döngez N., Başdoğan S.

4th International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism (ICCAUA-2021), Antalya, Turkey, 20 - 21 May 2021, pp.56

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.56

Abstract

Cultural heritage is the basic element of the memory of city. Furthermore, it contributes to sustainable development by creating attraction. However, their potential should be used consciously. For this purpose, UNESCO has determined four dimensions in the reuse of cultural heritage as environmental sustainability, social-economic development, and peacesecurity. One of these potentials is the economic value created by the historical structure. However, since this economic value is not fully understood, the structures cannot be protected. Besides, unprotected structures cause loss of value in surrounding buildings. The paper is aimed to evaluate the economic value created by the re-functioning of cultural heritage over the housing values. The method of research is included literature review and comparison. As a result of the study, the deficiency is found in the literature, a positive correlation is seen between re-functioning and housing values, and suggestions are presented.

Kültür varlıkları, kent hafızasını oluşturan temel yapı taşlarıdır. Bu yapılar, sosyal çevreye katkıları kadar yakın çevresinde de önemli ekonomik değer oluşturmaktadır. Bu özelliği ile çevresinde çekim oluşturarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Ancak, kalkınmaya katkıda bulunma potansiyellerinin bilinçli kullanılması gerekmektedir. Bu amaçla, UNESCO, kültür varlıklarının yeniden kullanımında çevresel sürdürülebilirlik, sosyal kalkınma, ekonomik kalkınma ve barış-güvenlik olarak dört temel boyut belirlemiştir. Bu potansiyellerden biri, ekonomik kalkınma çerçevesinde yeniden işlevlendirilen tarihi yapının çevresinde oluşturduğu ekonomik değerdir. Ancak, bu ekonomik değer, koruma anlayışı içinde tam olarak anlaşılmadığı için yapılar korunamamakta koruma-kullanım ilişkisi sadece sosyokültürel değer olarak kalmaktadır. Ayrıca, korunamayan yapılar, çevresindeki yapılarda değer kaybına neden olmaktadır. Çalışmada, kültür varlıklarının yeniden işlevlendirilmesi ile çevresinde oluşturduğu ekonomik değeri, konut değerleri üzerinden değerlendirme amaçlanmıştır. Çalışmada, literatür derleme ve karşılaştırma metodu kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, literatürde bu konuda eksiklik saptanmış, yeniden işlevlendirme ve konut değerleri arasında pozitif korelasyona ulaşılarak öneriler sunulmuştur.