Cloning of Gene Encoding B glucosidase from Leaves of Olive olea europea L Exposed to Cold Stress


DOLMA G., ÖZDEMİR ÖZGENTÜRK N. , GÜR KURT G., ORDU E. , YÜCA E., VURAL KORKUT Ş.

Moleküler Biyoloji Derneği 1. Uluslar arası Kongresi, 23 - 24 Kasım 2012