Bireysel Performans Yönetim Sisteminin Kurulmasında Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Kocaeli Bölgesi Sanayi İşletmelerinde Nitel Bir Araştırma


ERDOĞMUŞ N., ŞENELDİR O.

17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Turkey, 21 - 23 May 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Yıldız Technical University Affiliated: No