İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sonrası Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı


Demircioğlu M., Balsever S.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.74, 2016 (Peer-Reviewed Journal)