AVRUPA VE TÜRK AİLE İŞLETMELERİ ARASINDAKİ BEKLENTİ FARKLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Özkan K. T., Keskin H., Çemberci M.

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (BAHAR 2019) , Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.749-756

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.749-756
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Türk ekonomisi, 1996 yılında katıldığı Gümrük Birliğiyle, azımsanmayacak düzeyde Avrupa Birliği’ne entegrasyon sağlamış ve bu süreçte önemli tecrübeler edinmiştir. Türkiye’nin ihracat hacminin yarısını Avrupa ülkelerinin karşıladığını göz önünde bulundurursak, Avrupa Birliği’nin Türk dış ticaretinde büyük bir rol oynadığı görülecektir. Türkiye’nin coğrafi yakınlık ve ekonomik avantajını kullanarak AB’ye katkı sağladığı dile getiriliyor. 2018 yılında “European Family Businesses” organizasyonu tarafından Avrupa Aile İşletmeleri üzerine yapılan ankette,  144’ünü Türk Aile İşletmeleri’nin oluşturduğu 31 Avrupa ülkesinde 2,447 özel işletme yer almıştır. Bu anketin amacı, Avrupa’daki özel işletmelerin iktisadi ortamı ve büyüme algılarını, büyüme stratejilerini, büyüme ve risk olarak temel olanakları nasıl algıladıklarını incelemektir. Anket sonuçları gösteriyor ki, Avrupa Aile İşletmeleri sırayla yasal düzenlemeleri, bürokratik engelleri ve yetenek eksikliğini tehdit olarak algılıyorlar. Öte yandan, Türk Aile İşletmeleri sırayla jeopolitik gerilimi, rekabeti ve yüksek enerji fiyatlarını tehdit olarak görmektedirler. Bu çalışmanın amacı, Türk ve Avrupa Aile İşletmeleri arasındaki algısal farklılıkların nedenini tespit etmektir. Niteliksel araştırma biçimi bu çalışmada yöntem olarak kullanılmıştır. Çalışmadan beklenen bulguların coğrafi ve kültürel farklılıklardan kaynaklanan ve birbirine benzemeyen yönetim yaklaşımlarını ortaya koyacağı düşünülmektedir.