Kuzey Rönesansı’nda Yenilikçi Bir Ressam: Jan Van Eyck


Creative Commons License

Dartar S.

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), vol.8, no.1, pp.188-200, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

With the Renaissance, societies have a wide variety of options with different perspectives on life and accordingly. It allows building and building the development in chapters 14 and 16. The Renaissance, which played an important role in the system and life of the society, must have been completed in the 16th, 14th and 14th centuries. Changes, techniques and development of art in its own period in the developmental stages of the Renaissance. Renaissance performances from the Northern Renaissance, illustrated shows, experimental images, and oil painting techniques are the supporting arts. It is aimed at advanced understandings, contemporary understandings, contemporary understanding and, in parallel, the 15th century understanding of life and art of the Renaissance. In general, the styles of those who are thought to be critically evaluated in Flemish Art are emphasized. Focus on the product and quarry in Eyk work van. It will be applied in the application of the work done and the work done. We invite you to Northern Renaissance for a naturalistic understanding.

Rönesans ile toplumların hayatı ve buna bağlı olarak sanat anlayışları farklı bir perspektifle gelişim göstermiştir. 14. ve 16. yüzyıllardaki gelişmeler toplumun yaşayış dengesine ve sanatına da önemli etkiler yapmıştır. Toplumun yapısında ve düşünce ikliminde önemli rol oynayan Rönesans, 14. ve 16. yüzyılı kapsayan tarihsel bir süreçtir. Rönesans’ın kendi tarihsel sürecindeki gelişim evrelerinde sanatta değişik yaklaşımlar, teknikler meydana gelmiştir. Rönesans ile resim sanatı açısından resme farklı tekniklerin girdiği, perspektif denemelerinin yapıldığı görülürken, özellikle Kuzey Rönesans’ı olarak adlandırılan Flaman Sanatı içerisinde de yağlı boya tekniğinin geliştirilmesi söz konusu durumu desteklemiştir. Çalışmada Rönesans ve Rönesans’ın getirmiş olduğu anlayışlar, yenilikler, sanatsal anlayış değişiklikleri ve buna paralel olarak Rönesans’ın 15. yüzyıl toplumunun yaşayışına ve sanat anlayışına etkileri irdelenmiştir. Genel manada Flaman Sanatı’ndaki sanatsal anlayışın değerlendirilmesi yapılarak sanatçıların üslupları üzerinde durulmuştur. Çalışmada Jan van Eyk’ın yaşamı ve eserleri üzerinde durulmuştur. Yapılan eser çözümlemeleriyle sanatçının eserlerinde oluşturduğu gerçeklik anlayışı da incelenmiştir. Naturalist anlayışın Kuzey Rönesansı’daki etkileri eserler üzerinde incelenmiştir.