Dizel enjektör memesinin sıcaklık değişiminin incelenmesi


Creative Commons License

Ergenç A. T. , Özener O. , Akpınar G., Eyüboğlu S., Kaya A., Karayel B.

15tjh International Combustion Symposium, Kayseri, Turkey, 17 - 19 September 2020, pp.202-206

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.202-206

Abstract

Dizel motorlarında kullanılan ortak hatlı yüksek basınçlı yakıt püskürtme sistemlerinin önemli bir elemanı olan enjektör memesi belirlenen motor performans ve emisyon hedeflerinin sürekli olarak sağlanmasında büyük pay sahibidir. Enjektör memesi yanma odasında yüksek sıcaklıklara maruz kalmaktadır. Bu nedenle sıcaklık özelinde memenin bulunduğu dinamik ortam koşulları, hem memenin tasarımında hem de meme malzeme seçiminde büyük rol oynamaktadır. Tasarım ve imalat aşamasından sonra geliştirilen memeler saha testleri için müşteriye gönderilmekte ve memenin maruz kaldığı sıcaklıklar ile meme malzemesinde meydana gelen sertlik düşüşleri incelenerek malzeme seçimi doğrulanmaktadır.  Son yıllarda yeni nesil enjektörlerin çalıştığı motor koşulları sürekli olarak ağırlaşmakta ve meme malzemesinin maruz kaldığı sıcaklıklar değişmektedir. Bu durum malzemenin sertliği üzerine etkisi olan parametreleri daha iyi tanıma ve etki derecelerini tanımlama gereksinimi doğurmuştur. Bu çalışmada, 1.6 litre ortak hatlı yüksek basınçlı yakıt püskürtme sistemi kullanan bir dizel motorunda, yanma odasında yüksek sıcaklıklara yol açabilecek 3 farklı farklı motor test çevrimleri farklı süreler için denenerek, meme malzemesinin sertliğinde meydana gelen düşüşler incelenmiştir. Farklı test çevrimleri ve süreleriyle motor testlerine tabi tutulan memelerde yapılan araştırmalar neticesinde, enjektör memeleri için ağır çalışma koşulların ne olduğu tanımlanmış ve çalışma sırasında sertlik üzerine etkisi olan motor parametreleri analiz edilmiştir. Çalışma neticesinde doğru malzeme seçimi için en elverişli koşulların ve motor çevriminin  ne olduğunun daha iyi anlaşılmasıyla beraber güvenilir tasarımlar yapılması hedeflenmiştir.