Sözlü Kültür Ortamından Elektronik Kültür Ortamına Mehmet Emin Tokadi Menkıbeleri


KOÇAK A.

Geçmişten Günümüze Tokat’ta İlmi Hayat-Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 18 - 20 Ekim 2018