A Comparative Analysis of 6 Tonal Dictation Books Published Between Years 2015-2020 in Turkey


Creative Commons License

Yüceer E. M., Ünal Akbulut E. C.

Kesit Akademi Dergisi, vol.7, no.28, pp.244-263, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 28
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.29228/kesit.52532
  • Journal Name: Kesit Akademi Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.244-263
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

‘Knowing music’ means being able to read, sing and write musical notation. As someone specialize, it can be possible to decipher and dictate the notes. Dictation can be defined as the transfer of the melody heard on a paper using musical notation which is an important component of the ear training lectures and music education. It is an expected result that not only music writing but also musical hearing will improve through practicing dictation. It has been observed that dictation books have increased in number in recent years in Turkey. Although they serve the same purpose, the diversity of these books in terms of methods that are used attracts attention. However; no study was found in which the dictation books published in Turkey were examined and the methods they used were compared. In the study named ‘A Comparative Analysis of 6 Tonal Dictation Books Published Between Years 2015-2020 in Turkey’, 6 monophonic tonal dictation books published between years 2015-2020 in Turkey were examined comparatively. When comparing; along with the bibliography of the book, information is given about the author's duty at the time the book was published, the length of the dictations, the order in which the tones progress, how the dictations are being ordered and, if any, the instruction about the way they are to be played. Methodological differences between the books and suggestions for future tonal dictation books are presented.

Müzik bilmek; minimum düzeyde notayı okuma, seslendirme ve yazmak anlamına gelmektedir. Uzmanlaştıkça notanın deşifre ve diktesi yapılabilir duruma gelinebilir. Dikte, duyulan ezginin müzik yazısıyla kâğıt üzerine aktarımı olarak tanımlanabilir. Müzik öğreniminin temellerinden olan solfej dersinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Dikte öğrenimi yoluyla, sadece müzik yazımının değil, müzikal işitmenin de iyileşmesi beklenen bir sonuçtur. Ülkemizde son yıllarda dikte kitaplarının artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Aynı amaca hizmet etse de, bu kitapların yöntem bakımından çeşitliliği dikkat çekmektedir. Ancak; Türkiye’de yayımlanan dikte kitaplarının incelendiği ve kullandıkları yöntemlerin karşılaştırıldığı bir çalışmaya rastlanılmamıştır. ‚Türkiye’de 2015-2020 Yılları Arasında Basılmış 6 Tonal Dikte Kitabının Karşılaştırmalı İncelenmesi‛ isimli çalışmada, ülkemizde 2015-2020 yılları arasında basılmış, tek sesli tonal dikte içeren kitaplar karşılaştırmalı şekilde incelenmiştir. Karşılaştırılırken; kitabın künye bilgileri ile birlikte, yazarın kitabın basıldığı tarihteki görevi, diktelerin uzunlukları, kullanılan ölçü belirteçleri tonların hangi sırayla ilerlediği, diktelerin nasıl bir mantık çerçevesinde sıralandıkları ve varsa çalınma şekliyle ilgili yönerge hakkında bilgi verilmiştir. Kitaplar arasındaki yöntem farklılıkları ve gelecekte yazılacak tonal dikte kitapları için öneriler ortaya konulmuştur.