ACİL AFET DURUMLARINDA AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNE ENERJİ SAĞLAMAK


Creative Commons License

Şahin O., Temürlenk Ö.

LATIN AMERICA 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, Habana, Cuba, 1 - 05 May 2023, vol.1, no.1, pp.453-460

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Habana
  • Country: Cuba
  • Page Numbers: pp.453-460
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Mühendislik beşeri ihtiyaçları tabiata uygun bir biçimde gerçekleştirmek amacıyla icra edilen etkinliklerin tümü olarak nitelendirilebilir. Tabiatın doğal akışında her türlü muhtemel ihtimaller göz önünde bulundurularak tasarımlar yapmak imkânsıza yakındır. Ancak gerçekleşme oranı çok düşük olsa da istatistiksel olarak mümkün olabilen tüm tabiat olaylarına karşı esnek ve geliştirilebilir tasarımlar üretmek ve bunu ekonomi faktörünü de gözeterek gerçekleştirmek günümüz mühendisliğinin önde gelen misyonlarından birisidir. Dolayısıyla gerçekleşme ihtimali düşük ancak etkileri yüksek tabiat olaylarına karşı çok yüksek maliyetlerde tasarımlar üretmek yerine, bu tip acil afet durumlarında uygulamaya konulmak üzere bir planlama geliştirmek daha akılcı bir çözüm olacaktır. Acil afet durumlarında yaşanan en büyük sıkıntılardan birisi ise afet bölgesinin enerji ihtiyacını karşılamak ve sağlanan bu enerjiyi akılcı ve etkin bir biçimde kullanabilmektir. Afet bölgesinin en önemli ihtiyacı yakın zamanda gerçekleşen Kahramanmaraş depremlerinin de gösterdiği üzere, bölgeye ulaşımın sağlanması, bu ulaşımın planlı olması ve aktif tutulmasıdır. Bunu sağlamak üzere geliştirilen akıllı ulaşım sistemleri ise sayılan bu sebeplerden ötürü öncelikli enerji sağlanması gereken sistemlerden birisi ve hatta ilki olarak değerlendirilebilir. Yaşanan felaket sırasında ve sonrasında felaket bölgesinde bulunan insanların haberleşme, ısınma, aydınlatma, ulaşım gibi hayati önem taşıyan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için enerjiye ihtiyaç duyulmuştur. Fakat var olan sistemlerin felaketi önlemeye yönelik hazır olmadığı gibi, felaket sonrasında da kullanılamaz duruma geldiğinden bu ihtiyaç ya yetersiz karşılanmış ya da hiç karşılanamamıştır. Bu çalışmada, mevcut planlamadaki eksikliğin tespiti için ülkemizde ve dünyada uygulanan yöntemler sunularak, gelecekteki benzer veya daha şiddetli acil afet durumlarında alınması gereken yeni önlemler hakkında çeşitli görüşler ifade edilecektir. Sonuç olarak yapılan çalışmalara bakıldığında, sadece afet durumlarında değil, genel yaşam kalitesini yükseltmek için, ülkemizde ve dünyada artan şehir nüfusu baz alınıp, bu hareketliliğin sonucu olarak özellikle nüfusu yoğun şehir merkezlerine altyapı, uygun fiyatlı konut, su, çevre temizliği, sağlık hizmetleri, ulaşım ve güvenlik gibi birçok konuda artan talebi karşılamak gerekmektedir.