“Tarihi Yapıların Onarımında Kullanılacak Puzolan Katkılı Kireç Harçlarının Renk Uyumu Açısından Değerlendirilmesi”


ÜNVER F. R., EKŞİ AKBULUT D., AKÖZ F.

III. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi- Kongre Bildirileri I, İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Turkey, 15 - 17 November 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes