Osmanlıların Son Dönemindeki Batılılaşma Hereketinin İslâm Düşüncesinde Yenilik Çabalarına Tesiri


ÖZERVARLI M. S.

Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi Tebliğleri, 12 - 15 Nisan 1999