Juglon’xxun Salatalıkta (Cucumis sativus L.) Fide Büyümesi ve Katalaz Aktivitesi Üzerine Etkileri


KOCAÇALIŞKAN İ. , VURAL KORKUT Ş. , Cibali E., NALBANTOĞLU B.

II. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 16 - 17 Kasım 2018