Stability of Sampled-Data Switched Systems


Creative Commons License

Şen B., Türker T. , Eren Y.

TOK'2019 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Muğla, Turkey, 11 - 14 September 2019, pp.191-196

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.191-196

Abstract

In this paper, the stability analysis of sampled data switched

systems is investigated and presented. The controller in such

systems can only be updated at sampling instants. Hence, an

inappropriate control signal can be applied to the continuous

time system that may cause instability. Considering that the

switching may occur at any time in a sampling period, the

stability problem of these systems is taken into account by

means of common Lyapunov, multiple, weak and generalized

Lyapunov-like functions. In addition, stability analysis is

conducted with an example by comparing concerned theorems.

Bu çalı¸smada örneklenmi¸s verili anahtarlamalı sistemler

için kararlılık analizi incelenmekte ve sunulmaktadır. Bu

tür sistemlerde kontrolcünün durumları ancak örnekleme

periyotlarında de˘gi¸sebilmektedir. Dolayısıyla sürekli zamanlı

sisteme uygun olmayan kontrol i¸sareti uygulanabilmekte ve

bu da kararsızlı˘ga neden olabilmektedir. Anahtarlama anlarının

örnekleme periyotları arasında gerçekle¸sebildi˘gi dü¸sünülerek

bu tür sistemlerdeki kararlılık problemine ortak Lyapunov

fonksiyonu, çoklu, zayıf ve genelle¸stirilmi¸s Lyapunov-benzeri

fonksiyonlar aracılı˘gı ile yakla¸sılmaktadır. Ayrıca, kararlılık

analizi bir örnek üzerinden ilgili teoremlerin kar¸sıla¸stırılması

verilerek yapılmaktadır.