Çok Üyelikli Bulanık Kümeler ile Karar Verme: Türkiye için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi


KAYA İ. , Engin O., Fığlalı A., Soysal A.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 35. Ulusal Kongresi (YAEM 2015), 01 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text