ÇALIŞMA ORTAMI ERGONOMİSİNİN PERSONEL KONFORUNA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ


Creative Commons License

Çelik E., Canbay Türkyılmaz Ç., Sungur A.

27. Ulusal Ergonomi Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 27 March 2022, pp.25

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.25
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract


Gelişen dünyada iş ve insan arasındaki ilişkinin ilerlemesi ve insana verilmesi gereken değerin anlaşılması ile ergonomi biliminin önemi artmaktadır. İnsan ile iş arasındaki uyumu esas alan ergonomi, aynı esnada çevresel etmenleri ve mekanları mercek altına almaktadır. İşin yapıldığı ve öğrenmenin devam ettiği ortamlar olarak tanımlanan çalışma ortamları, insanların günlük yaşantıda zamanlarının yarısından fazlasını geçirmekte oldukları mekanlardır. Bu mekanların ergonomik tasarlanması ile çalışanlar ve iş arasındaki uyumun sağlanması, çalışanların s ağlığına ve konforuna doğrudan etki etmekle birlikte yürütülen işin verimini de artırmaktadır. Bu çalışmada, II. Abdülhamit zamanında (1876-1909) yapıldığı tespit edilen Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi binasında akademik ve idari personellerin çalışma ortamı ergonomisi incelenmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yıldız Sarayı tesisi içerisinde yer alan ve yapıldığı dönemde Damatlar Dairesi olarak kullanılan eski saray yapısının günümüzde eğitim yapısı olarak kullanılması, akademik ve idari personellere uygun hale getirilen ofis ortamlarında çalışma ortamı ergonomisi incelenmiştir. Çalışma verilerini toplamak için nicel araştırma yöntemlerinden anket yöntemi kullanılmış olup, fakülte akademik ve idari personellerden oluşan toplam 50 personele anket uygulanmıştır. Buna ek olarak çalışma ortamında kullanılan donatı elemanlarının boyutsal özelliklerinin kullanıcıların antropometrik verilere uygunluğu nitel araştırma yöntemlerinden olan gözlem ve yerinde ölçüm yöntemi ile tespit edilmiştir. Çalışmada kullanılan anket literatürde yer alan ofis ergonomisi ve çalışma ortamı ergonomisi çerçevesinde geliştirilmiştir. Anket neticesinde mekanların fiziksel konfor koşulları bakımından yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Mekanlarda kullanılan araç gereçlerin ergonomik koşullara uygun olduğu belirlenmiştir fakat çalışma masalarının mekân içerisindeki konumları ve birbirlerine göre yerleşimlerinin yeniden düzenlenerek iyileştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir.