Periyodik Eğrilikli İçi Boş Lif İçeren Elastik Ortamda Gerilme Dağılımı


Köşker R., Gülten İ.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.19, pp.809-820, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu makalede, düşük yoğunluklu periyodik eğrilikli içi boş lifler içeren sonsuz elastik bir ortamda gerilme dağılımı incelenmiştir. İçi boş liflerin düşük yoğunluğu dikkate alındığında, aralarındaki etkileşim ihmal edilir. Dolayısıyla, dikkate alınan ortam, sonsuz bir elastik gövdeye gömülü sonsuz bir uzunluğa sahip tek bir periyodik eğrilikli içi boş liftir. Ayrıca, ortamın sonsuzda içi boş lif boyunca etkiyen düzgün dağılmış normal kuvvetlerle yüklendiği varsayılmaktadır. Ortamlar arası yüzeylerde ideal temas koşullarının sağlandığı düşünülmektedir. Araştırmalar, parçalı-homojen cisim modeli çerçevesinde elastisite teorisinin üç boyutlu geometrik doğrusal olmayan kesin denklemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sınır değer probleminin formülasyonu ve matematiksel çözümünde sınır formu pertürbasyon yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada, içi boş lif ile matris arasındaki temas yüzeyleri üzerindeki normal gerilme ve kendi kendini dengeleyen kayma gerilmeleri için, sıfırıncı ve birinci yaklaşımlar çerçevesinde sayısal sonuçlar elde edilmiştir. Ele alınan cisimdeki gerilme dağılımı ve geometrik doğrusal olmamanın bu dağılıma etkisi ile ilgili çok sayıda sayısal sonuç elde edilmiş ve yorumlanmıştır. Ayrıca, geometrik ve mekanik problem parametrelerinin bu dağılımlara etkileri de analiz edilmiştir.