Homojen Sıcaklıktaki Bir ATP Generatörü için bir Elektrik Devresi Kullanarak Simulasyon Çalışmalarından Bazı Parametrelerin Elde Edilmesi


CANSEVER G.

Elektrik Mühendisliği 3. Ulusal Kongresi, 01 Eylül 1989